Стеги за оплата

Стегите за оплата се користат за формирање на оплата на бетонски ѕидови . Направени се од висококвалитетен челик кој овозможува нивна повеќекратна употреба .