ОСБ ПЛОЧИ

ОСБ ПЛОЧИ - Видови и димензии

OSB плочите се современ еколошки материјал, изработен од  дрвени деланки , ориентирани во сите правци и поврзани со лепак отпорен на вода и температурни разлики. Како иновација во градежништво се појавуваат во  Соединетите Американски Држави во средината на 20век. Во Европа нивнота примена се појавува многу подоцна , а во нашите краеви дури на почетокот на 21век.

ОСБ плочите најчесто се изработуваат со димензии 1220/2440 и дебелини од 9,12,15,18 мм.  Квалитетот на таблите се бележи со I , II и III кои се воедно и најквалитетни .

Примена  на ОСБ плочите 

Овој материјал наоѓа примена во повеќе фази на градежниот процес.

Се употребува за патосирање на кровна  и меѓукатна дрвена конструкција , како подлога за подови , па дури и како оплата . Но во последно време најмногу се употребува за изградба на монтажни и енергетско ефикасни објекти.