Водоотпорни шперплочи

Водоотпорната шперплоча е материјал кој се  употребува во градежништвото за шалување на темели, темелни зидови , меѓукатни плочи и столбови.

Водоотпорна шперплоча од тврдо афричко дрво

Водоотпорната шперплоча од тврдо афричко дрво наменета за европскиот пазар која ги задоволува високите стандарди на издрливост , а висококвалитетниот WBP лепак и финскиот фенолен DYNEA филм овозможува повеќекратна употреба на таблите. Изработена е со димензии 1220/2440mm и дебелина од 21mm составена од 13 слоја на тврдо афричко дрво, тежината изнесува 650 до 680 kg/m3. Слоевите на таблите се меѓусебно споени со WBP лепак кој е отпорен на вода и на температурни разлики. Заштитена од двете страни со DYNEA фински фенолен филм 120gr/m2 кој и воедно е најквалитетен како и специјален премаз за заштита на сите четири бочни страни.

   

Водоотпорна шперплоча од тополово дрво

Водоотпорната шперплоча од тополово дрво наменета за европскиот пазар која ги задоволува високите стандарди на издрливост  и овозможува повеќекратна употреба. Водоотпорната шперплоча е од тополово дрво е со дебелина од 20мм и димензии 1220/2440 ,составена од 13 слоја на дрво, има тежина 500-530 кг/м3. Слоевите се меѓусебно споени со WBP лепак кој е отпорен на вода и на температурни разлики. Заштитена е од двете страни со црн филм 240гр/м2 и специјален премаз од сите четири бочни страни.